Sorting by qualification MISUMI presents 7th ROBO-ONE auto

Order ID Robot name Team name
1 1323
2 1234 automaton yoshida familia
3 909 crescendo Osaka Electro-Communication University JiyuKoubou HRP
4 115 Metallic Fighter Morinaga
5 1032 Ⅲ-HYB OMEGA BLAST
6 114 KOBIS BISKO
7 1302 Aoba tonakai
8 1298 Robovie-Z Tripleize with Simple Fighte
9 1240 SANDBAG HKUST
10 599 Frankun technoRAT